Tujuan

Ikut membentuk Sarjana yang berbekal pengetahuan dan teknologi, terampil, berakhlaq mulia, dan menjalankan syariat Islam serta mampu mengintegrasikan kemajuan sains dan teknologi bagi kemakmuranĀ  dan kesejahteraan ummat.