Struktur Organisasi

PLT-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara hirarchi langsung berada di bawah Fakultas Sains dan Teknologi. terdiri dari seorang Kepala Pusat yang membawahi  9 (sembilan) Kepala Laboratorium Bidang dan dibantu oleh 1 (satu) staf administrasi. Personalia pengelola PLT-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah sebagai berikut :

Kepala Pusat Laboratorium Terpadu   
Nur Aeni Hidayah, MMSI

Staf Administrasi         
Persuratan                                                                   : Sri Aftiah
Kepala Laboratorium Bidang MIPA                 : Junaedi
Laboran Bidang Fisika Dasar                               : Okky Bagus Setiawan, S.Si
Laboran Bidang Fisika Instrumen                     : Wahyudi, MT
Laboran Bidang Geofisika                                     : Nunung Isnaeni, S. Si
Laboran Bidang Fisika Material                          : Priyambodo, S.Si
Kepala Laboratorium Bidang  Kimia                 : Anna Muawanah, M.Si
Laboran Kimia                                                             : Adi Riyadhi, M.Si
Laboran Kimia                                                             : Nur Ernita, S.Si
Laboran Kimia                                                             : Aries Nursanto, ST
Kepala Laboratorium Bidang Biologi                : Narti Fitriana, M.Si
Laboran Ekologi                                                         : Faridah Ahmad, S.Pd
Laboran    Fisiologi                                                     : Puji Astuti, S.Si
Laboran biologi Dasar                                              : Festy Auliaur Rahmah, S. Si
Kor. Bid Dikjar Matematika dan Komputer    : Nidaul Hasanah, M.Kom
Laboran    Matematika                                              : -
Kepala Laboratorium Bidang
Sistem Informasi &Teknik Informatika           : Arini, MT
Laboran Digital                                                            : Ade Candra, S.Pd
Laboran Multimedia 1,2 serta GIS                      : Muhammad Yusuf, S. Kom
Laboran Aplikasi Komputer 1,2 dan Server    : Mahbubul Wathoni, S.Si
Laboran Jaringan Komputer                                  : Hari Satria,  S.Si
Teknisi Komputer 1                                                   : Purwohandoyo
Teknisi Komputer 2                                                   : Deni Saputra, ST
Teknisi Umum                                                              : Edi Setiawan
Kepala Laboratorium Bidang Agribisnis           : Ir. Armaeni Dwi Humaerah, M. Si
Laboran Agribisnis                                                     : Iping Ruspendi, SP
Kepala Laboratorium Bidang Pangan                 : -
Laboran Pangan                                                           : Prita Wardani, Amd
Laboran Pangan                                                           : Fitriah Hatingsih, S. Si
Kepala Laboratorium Bidang Lingkungan        : Isalmi Aziz, M. Si
Koord. Manajemen Mutu Lingkungan               : Etyn Yunita, M.Si
Laboran Lingkungan                                                  : Nita Rosita, S.Si
Laboran Lingkungan                                                  : Maryoto
Kepala Laboratorium Bidang
Bengkel Mekanik                                                         : Ir. Asrul Aziz, M.Sae., DEA
Teknisi                                                                             : Supardi Jarot
Kebersihan 1                                                                 : Kai Mohamad Ichwan
Kebersihan 2                                                                 : Dadan Nursidin
Kebersihan 3                                                                 : Syarifudin
Kebersihan 4                                                                 : Mohammad Juli Din Raja
Kebersihan Perkebunan Agri                                : Reli Anjoni